home arrow-down arrow-up menu new-tab phone fax mail

Keaholoa STEM Program

  We are an academic program at the University of Hawaii Hilo (UH Hilo) dedicated to increasing the represenatation of minorities in STEM (Science, Technology, Engineering, and Mathematics) through our various program offerings. Explore the links to your right to learn more!

  Keaholoa

  Keaholoa refers to "the long fishing line," a metaphor for the academic tools mentor-teachers will provide STEM students who will "learn how to plumb the depths of academic inquiry."

  He lawaiʻa ke kai papaʻu, he pokole ke aho; he lawaiʻa no ke kai hohonu, he loa ke aho.

  A fisherman of the shallow sea uses a short line; a fisherman of the deep sea has a long line.
  A person whose knowledge is shallow does not have much, but he whose knowledge is great, does.
  - Pukui

  Nā Mamo o Keaholoa

  O ka papakū
  He manōwai
  He ola!
  Kupu
  Ōhāhā
  ʻIa nā manu o Panaʻewa
  Mūkīkī ka wai
  Ka wai o nā pua Lehua
  He wai mālamalama
  He wai pilina
  He wai Hāloa
  Eia nā Mamo o Keaholoa ʻē!

  Of the foundation
  Source (Wai)
  There is life!
  Sprout, Offspring
  Flourish
  Into the birds of Panaʻewa
  Letʻs drink the waters
  Waters of the Lehua blossoms
  Waters of enlightenment
  Waters of connections
  Waters of the long breath of life
  We are the descendents of Keaholoa

  Contact Us

  Contact Dana-Lynn Koʻomoa-Lange
  Associate Professor, Department of Pharmaceutical Sciences
  danalynn@hawaii.edu
  (808) 932-7147
  (808) 933-2974
  Daniel K. Inouye College of Pharmacy Interim Facility C (COP-C), Room 112A
  Mail:
  Dana-Lynn Koʻomoa-Lange
  Department of Pharmaceutical Sciences
  University of Hawaiʻi at Hilo
  200 W. Kāwili St.
  Hilo, HI 96720-4091