ʻŌlelo Hawaiʻi: Hawaiian language student & scholar Kamalani Johnson writes about his apprenticeship

ʻO Ka Hoʻolaupaʻi ʻIke: No Mua / Knowledge Augmentation: For The Future.

By Kamalani Johnson.

This post is the last in a series written by UH Hilo students about their internships. This story is written in Hawaiian language, followed by the English translation.

Hoʻolaupaʻi

No Hoʻokawowo

Kamalani Johnson
Kamalani Johnson

Kapa ʻia kēia papahana ʻōlelo Hawaiʻi hoʻokolohua ʻo Hoʻokawowo e hoʻokawowo ai he papahana e paʻa ai kekahi mau mākau māhele ʻōlelo, mai ka ʻōlelo haole a i ka ʻōlelo Hawaiʻi o ke kahuapaʻa o kekahi keʻena mokuʻāina. Ua komo ke Keʻena o nā Kuleana Hawaiʻi a me ke Koleke ʻŌlelo Hawaiʻi ʻo Ka Haka ʻUla O Keʻelikōlani i loko o kekahi ʻae like no kēia noiʻi hoʻokolohua ʻana e hoʻokawowo ai i kekahi mau manaʻo kūkulu e hāpai ʻia ana i ke keʻena o nā Kuleana Hawaiʻi. Aia kēia papahana liʻiliʻi i loko o kekahi manaʻo nui hou aku, ʻo ia ka hoʻokō ʻana i ka waiwai ʻiʻo o ke kūlana kūhelu o ka ʻōlelo Hawaiʻi, ʻo ia kekahi ʻōlelo kūhelu e kū nei me ka ʻōlelo haole no ka mokuʻāina ʻo Hawaiʻi. ʻO Kauka Larry Kimura ke kumu alakaʻi a ʻo wau ke aukukui o kēia papahana i hoʻomaka ʻia i ka māhina ʻo Pepeluali o ka makahiki 2016 a i ka pau ʻana o ka makahiki i ka māhina ʻo Dekemapa.

ʻO Kahawainui: Hoʻolauna

ʻO Kahawainui koʻu wai, ʻo Kahana koʻu ʻāina, ʻo Hilo nō naʻe koʻu ʻāina hoʻokama. He kama au no ke kaha ʻo Kalehualoa a he kupa hoʻi o ka makani ʻĀhiu. ʻO au kēia ʻo Kamalani Johnson; he haumāna, he kumu, a he noiʻi noelo. ʻO Kahana nō hoʻi ka ʻāina nona mai koʻu ʻike, ʻo ka ʻōlelo Hawaiʻi nō naʻe ka honua nona mai koʻu ʻiʻini hoʻoholomua.

Iaʻu e kamaliʻi ana, ʻo ka hoʻokomo koke ʻia ihola nō ia oʻu i loko o ka papahana Pūnana Leo e koʻu kupunawahine ʻo Ululani Beirne kona inoa, he wahine kākoʻo nui i ka ʻōlelo Hawaiʻi. Mai ia wā mai nō hoʻi koʻu hānai ʻia i loko o ka ʻōlelo makuahine a pēlā nō paha i māhuahua aʻe ai ka ʻīkoi o koʻu kanaka ʻana, ʻo ia hoʻi ke aloha ʻōlelo. Na ua aloha ʻōlelo nei nō i hoʻokele i kaʻu mau hana a hiki mai nō i koʻu naue ʻana i kēia lā.

No ka ʻoihana aʻo, ʻaʻole au manaʻo naʻu ke koho ʻana, ua ili nō paha ia kuleana ʻo ke aʻo ma luna oʻu ma muli nō hoʻi o ka nui kumu i pōmaikaʻi ai au. I loko nō o koʻu ʻohana ponoʻī, he kumu koʻu kupunawahine ma nā ʻano like ʻole, he kumu koʻu kupuna kāne aloha nui ʻia, he kumu nā wāhine o koʻu ʻohana, a pēlā pū koʻu kaikuahine aloha ʻo Kahiau Wallace, kahi meʻe nui oʻu o ia mea he aloha ʻōlelo. No ka pūʻā ʻia o ka naʻauao mai ka wā hūpēkole mai e lāua, ua paʻa nō koʻu kanaka ʻana i loko o ka ʻimi mau i ka hoʻokāʻoi i ke kūlana o ka Hawaiʻi a me ka ʻimi mau i ka hoʻokāʻoi i koʻu kūlana naʻauao.

I kēia manawa e naue aku nei, he kumu ʻōlelo Hawaiʻi nō au o ke koleke ʻōlelo Hawaiʻi ʻo Ka Haka ʻUla o Keʻelikōlani a he haumāna laeoʻo pū au o ka laeoʻo ʻŌlelo a Moʻokalaleo Hawaiʻi o ua koleke hoʻokahi nei nō. He aʻo au i ka ʻōlelo Hawaiʻi ma ka pae makahiki ʻelua a piha ʻo loko i ka hiki iaʻu ke aʻo i ka ʻōlelo Hawaiʻi i kaʻu poʻe haumāna. ʻO ka mea hoihoi loa, ma koʻu noho aukukui ʻana na ke Kauka Kimura, ʻaʻole wale nō hoʻi au he haumāna, he kumu pū kekahi no laila, ua hiki iaʻu ke ʻāwili i kaʻu mau mea i aʻo ai maiā ia mai i loko o kaʻu noiʻi laeoʻo a pēlā pū i kaʻu aʻo papa ʻana. He pōmaikaʻi maoli nō ia.

ʻO Kahana: Aukukui

ʻO ka mahina ʻo Ianuali o ka makahiki 2016 ka wā i hoʻomaka kūhelu ai koʻu noho aukukui unuhi ʻana na ke Kauka Kimura. ʻO ka hoʻomohala ʻia o koʻu mākau unuhi palapala a me ka noiʻi i ke kino ʻana mai paha o kahi papahana hoʻomākaukau haumāna unuhi ma o ka hana pū ʻana me Kimura ka pahuhopu nui o kaʻu papahana. Ma lalo naʻe o kona malu, he ʻekolu nō aʻu mea nui i komo aku ai, ʻo ka unuhi palapala no ke Keʻena Kuleana Hawaiʻi (OHA), ka lilo he kākoʻo no ka papa KHAW 452 (Unuhi Hawaiʻi) i aʻo ʻia na ka Polopeka Kākoʻo Iota Cabral, a me ka noho kūmanawa ʻana he lālā o ke Kōmike Lekikona.

He pōmaikaʻi wale nō kai loaʻa iaʻu i hopena o koʻu noho ʻana i ko Kimura malu. ʻOiai hoʻi, he kanaka noelo ʻo Kimura i ʻike ʻia no kona akamai i ka ʻōlelo Hawaiʻi me ka moʻomeheu Hawaiʻi, ua pōmaikaʻi au i ka hiki ke aʻo kūikawā maiā ia mai, he mea kākaʻikahi nō hoʻi ia no kahi poʻe o koʻu pae makahiki. ʻO Kimura, he kanaka piha ʻike ʻo ia ma nā ʻano kumuhana like ʻole a ma muli o kona pōmaikaʻi i ka hiki ke noho i ke alo o nā kūpuna mānaleo o ka ʻōlelo Hawaiʻi, ua pōmaikaʻi au i ka hiki ke luʻu lihi ma ia ʻano kuanaʻike kūliʻu o ka ʻōlelo Hawaiʻi.

ʻO ka mua, ma ka pōmaikaʻi i loaʻa mai ai kahi kenikeni i ke koleke mai ke Keʻena Kuleana Hawaiʻi mai e noiʻi ai i ke kūlana mākau unuhi palapala haole a i ka Hawaiʻi. He ʻelua aʻu mea nui i noiʻi aku ai: ʻo ke kūlana unuhi palapala o nā haumāna ʻōlelo Hawaiʻi e kū nei a me ka noiʻi i ka hoʻokino ʻia aku o kahi papahana hoʻomākaukau haumāna unuhi. ʻO kaʻu kūlana aukukui, he hana hoʻokolohua maoli nō ia a na kēia noho aukukui ʻana i hoʻomālamalama mai i kekahi mau hunehune ʻike hou aku ma kēia hana ʻo ka unuhi haole i ka Hawaiʻi. Ma mua aku nei o kēia hana, ua manaʻo ihola au ua ʻano paʻa koʻu mākau unuhi, eia kā, ʻaʻole au i ʻike maoli i ke au nui me ke au iki o ia mea he unuhi a hiki i koʻu ʻike maoli ʻana i ka ʻiʻo o kaʻu hana aukukui. Ua unuhi akula au i mau ʻaoʻao kahuapaʻa OHA me ka noiʻi pū i ke kapa ʻia o nā inoa keʻena mokuʻāina. ʻO ka makamua kēia o koʻu komo ʻana aku ma kēia ʻano hana a ua ulu hou aʻe koʻu ʻike a me koʻu kuanaʻike ma muli o kaʻu i hana ai. ʻO kekahi hua o kaʻu hana, ʻo ia hoʻi ka ʻike ʻana i ka loa o ke ala e hoʻokāʻoi ʻia ai ke kūlana o ka ʻōlelo Hawaiʻi he ʻōlelo ola o ka mokuʻāina ʻo Hawaiʻi.

ʻO ka lua, ua lilo au he kākoʻo i ka papa unuhi Hawaiʻi a ka Polopeka Iota Cabral. Ua kōkua akula au i ua Cabral nei ma ka hoʻoholomua ʻana aku i kāna papa ma ka hoʻokolohua ʻana i kekahi mau haʻawina unuhi me kāna poʻe haumāna. Na kaʻu hoʻokolohua ʻana i hoʻohua mai i kekahi ʻano loaʻa no ke kūlana o ka mākau unuhi Hawaiʻi o nā haumāna o ke koleke. Ma koʻu noiʻi ʻana, ua ʻoi aku koʻu ʻike no ke kaʻakālai unuhi a nā haumāna ʻōlelo Hawaiʻi a no laila, he mea ia i naʻauao ai koʻu hoʻoholomua ʻana i kahi noiʻi i papahana hoʻomākaukau haumāna unuhi.

ʻO ka hope, ua lilo kūmanawa au he lālā o ke Kōmike Lekikona. ʻO ka haku huaʻōlelo Hawaiʻi hou no nā ʻano manaʻo hou like ʻole i puka ma ka ʻōlelo haole o kēia wā, ʻo ia ka hana nui a kēia Kōmike. He nani ka hoʻākoakoa ʻia o nā waihona noʻonoʻo piha ʻike a ʻike hoʻi i ka hua. Ma koʻu noho kōmike ʻana, ua ʻike au i ke au nui me ke au iki o ka haku huaʻōlelo ʻana e laʻa me ka haku ʻana ma ka manaʻo, ke kani, a ma ka huaʻōlelo i paʻa mua. I ola maoli ka ʻōlelo, he pono ke haku ʻia nā huaʻōlelo hou e launa ana me nā pōʻaiapili o kēia wā e neʻe aku nei. He hana none nō ka haku huaʻōlelo; he hana nō naʻe ia e pōmaikaʻi ai ke kaiaulu ʻōlelo Hawaiʻi. Inā ʻaʻole komo ka ʻōlelo Hawaiʻi i nā ʻike o ke au hou, e pau nō ia. No laila, hoʻomaikaʻi nui ʻia ka hana a ua Kōmike nei.

ʻO Ka Hoʻolaupaʻi ʻIke: No Mua

ʻŌlelo ʻia, “Aia ka ulu nui i ka ʻike i ka ʻike ʻole.” Noʻu ponoʻī iho nō, ua ʻike maka aku au i ka ulu nui ma koʻu ʻike ʻana i ka nui o koʻu ʻike ʻole. Ma waho aku o koʻu aʻo kulanui ʻana, ʻo koʻu noho aukukui ʻana kahi honua i nui kūhelu ai koʻu ʻike ma ia mea he ʻōlelo Hawaiʻi. ʻO ke kilo i ka moʻolelo Hawaiʻi koʻu hoʻohialaʻai nui. ʻO ka mākaukau naʻe i ka unuhi kekahi mea e pono ai ka hoʻolaha i ka ʻōlelo Hawaiʻi. No kekahi wā, ua ʻae ʻia na ka malihini ka unuhi ʻana i ka moʻolelo Hawaiʻi, ʻaʻole na ka Hawaiʻi. No laila, ma laila hoʻi koʻu pōmaikaʻi i loko o kēia hana, ʻo ia hoʻi koʻu ʻike ʻana i ka nui kuleana e koe maila a me koʻu lilo ʻana he ala e hoʻīnana ʻia aʻe ai ke ākea i ke komo ma ke aʻo i ka ʻōlelo o ka ʻāina.

I kēia mua aku, ʻo ka hoʻolaupaʻi ʻana i ke ola o ka ʻōlelo Hawaiʻi kaʻu pahuhopu nui. E kō kēia pahuhopu iaʻu ma o koʻu noho kumu ʻana, koʻu kilo moʻolelo ʻana, a me koʻu hoʻīnana ʻana aku i ke ākea e aʻo mai i ka ʻōlelo Hawaiʻi. Ma muli hoʻi o ka pōmaikaʻi i loaʻa iaʻu ma koʻu noho aukukui ʻana, he mea hoʻi kēia nāna i hoʻīnana mai iaʻu ma koʻu ala a no laila, he kuleana koʻu ma ka lawelawe like i loko o koʻu kaiaulu.

Larry Kimura sits with student Kamalani Johnson, they are looking at papers on the desk in front of them.
With mentor Larry Kimura, associate professor of Hawaiian language and Hawaiian studies. Photo by Lara Hughes.

English Translation

Hoʻolaupaʻi

Hoʻokawowo

This Hawaiian language capacity building project in which translation from English to Hawaiian for a state office is being focused is called Hoʻokawowo. The Office of Hawaiian Affairs (OHA) and Ka Haka ʻUla o Keʻelikōlani College of Hawaiian Language entered into an agreement to research language normalization that would be later offered as recommendations to OHA. This project is but a small part of the larger goal at hand which is the normalization of the Hawaiian language to its true state as it is the official language of the State of Hawaiʻi along with English. Dr. Larry Kimura is my mentor on this project and I am his apprentice in this project that began in February 2016 and will end in December 2016.

Kahawainui: Introduction

Kahawainui is my water, Kahana is my land, however, Hilo is my second home. I am a child of Kalehualoa and a native of the ʻĀhiu wind. I am Kamalani Johnson; a student, a teacher, and a scholar. Kahana is the land from where my knowledge stems, and the Hawaiian language is the source from which my motivation is rooted.

When I was a child, my grandmother who was a staunch Hawaiian language advocate, Ululani Beirne, immediately enrolled me in the Pūnana Leo program. From that time on, I was immersed in the Hawaiian language and that is perhaps the source of my identity which is love of the Hawaiian language. This love for the Hawaiian language has ignited and steered me on my path till this day.

As for my education, I’ve never thought it to be at my whim, the educator occupation was natural due to the inherent occupations of my family members I’ve been blessed with. In my immediate family, my grandmother was an educator in many ways more than one, my late grandfather was an educator, the women in my family were educators, as well as my sister Kahiau Wallace, who is a role model to me of one who is truly passionate about the Hawaiian language. Since they [my grandmother and sister] nurtured me from a young age, I have always been staunch in my goals and aspirations to augment the condition of Native Hawaiians within the realm of my capacity as well as further enhancing my knowledge.

Currently, I serve as a Hawaiian language lecturer of the Ka Haka ʻUla o Keʻelikōlani College of Hawaiian Language as well as a master’s student of the master’s program in Hawaiian language and literature. I teach second year intermediate Hawaiian language. While apprenticing under Dr. Kimura, I was not only a student, I was also faculty which allowed me to integrate concepts I was learning into my curriculum where possible and into my master’s research where applicable. It was truly a blessing.

Kahana: Apprenticeship

January 2016 was when my apprenticeship with Dr. Kimura formally started. Development of my Hawaiian translation abilities and researching the feasibility of a Hawaiian language capacity building program is the focus of my project. Under his [Dr. Kimura] guidance, there were three major activities I engaged in, one being translation of documents for the Office of Hawaiian Affairs, serving as translation support for the KHAW 452 Hawaiian Translation course taught by Associate Professor Jason Cabral, and temporarily becoming a member of the Hawaiian Lexicon committee. Since Dr. Kimura is a recognized scholar for his contributions to Hawaiian language and culture, I’ve only been blessed to work with him. As Dr. Kimura is someone who is knowledgeable in various fields through being afforded the opportunity to work one-on-one with many native speakers of Hawaiian, I’ve been fortunate enough to be exposed to that profound perspective.

First, Ka Haka ʻUla o Keʻelikōlani was fortunate to receive some funds from the Office of Hawaiian Affairs to research the state of Hawaiian language translation. There are two primary items I am looking at: The present Hawaiian translation ability of university level students and the development of a Hawaiian language capacity building program. My apprenticeship is experimental and in doing so, it has really shown me how much I do not know. Prior to this work, I thought I knew how to translate proficiently, however, I did not quite experience the “ins and outs” of Hawaiian translation until I engaged in the work I am in now. I’ve been actively translating webpages for the Office of Hawaiian Affairs as well as researching material for possible Hawaiian names of current state offices. This is my first formal exposure to this type of work and my knowledge base has definitely increased through this work. Another result is realizing how much more needs to be done in normalizing Hawaiian language in the state of Hawaiʻi.

Secondly, I served as translation support to Associate Professor Cabral’s Hawaiian Translation course. I assisted the course in conducting experimental translation assignments with his students. In doing so, I saw firsthand where the translation abilities of the students stand. Another benefit was being able to see the various strategies in which the students translate and that is something that has better informed my research.

Lastly, I served as a temporary member of the Hawaiian Lexicon committee. It truly was an invaluable experience to be able to engage in this type of work, since this committee’s work deals with modern word creation which could have impacts on the Hawaiian worldview. It is quite delightful and inspiring to be able to witness brilliant minds coming together to endeavor such a grand thing such as word creation. As a committee member, I was exposed to processes of word creation such as creation by phonetics, semantics, and by preset words. In order for a language to live, relevance through contemporary contexts must be maintained. Word creation is a time consuming task, however, it yields great benefits to its host language. If the Hawaiian language doesn’t change, it will not survive through time. I wholeheartedly appreciate the work of the committee.

Knowledge Augmentation: For The Future

It is said, “The biggest growth is in recognizing you don’t know.” Personally, I’ve understood this growth in recognizing that I don’t know what I thought I knew. Besides teaching at the university level, Hawaiian literature is my passion. There are however intersections between Hawaiian translation and Hawaiian literature in the domain of public access. At one point in time, translation of Hawaiian knowledge was at the hands of outsiders, not Hawaiians. So, this now better informs my practice in this work as rejuvenation to the work that lies ahead in serving as a conduit and catalyst for others to learn the beloved and host language of Hawaiʻi.

In the future, augmenting the Hawaiian language twenty fold and more is my goal. I will accomplish this through my teaching, my scholarship in Hawaiian literature, and in rousing others to learn Hawaiian language. As I was blessed through this apprenticeship, it is my responsibility to reciprocate for my community.

 

Kamalani Johnson is a Hawaiian language lecturer at Ka Haka ʻUla o Keʻelikōlani College of Hawaiian Language at UH Hilo, where he received his bachelor of arts in Hawaiian studies and linguistics. He is currently a candidate for a master of arts in Hawaiian language and literature at UH Hilo.

Also in this series on internships:

UH Hilo students Erin Busch and Tim Zimmerman write about their internships in China

UH Hilo business & communication student Christine Presiados: “I was determined to get this internship”

UH Hilo pre-nursing student Morgan Tate writes about her summer internship

UH Hilo business major Lara Hughes writes about “My summer internship at the 2016 Democratic National Convention”

 

-UH Hilo Stories