B.A. Physics and Astronomy

IndicatorStatus
Written Communication (AY 2017-2018)n/a
Written Communication (AY 2013-2014)Report
Quantitative Reasoning (2018-2019)n/a
Quantitative Reasoning (AY 2014-2015)n/a
Information Literacy (AY 2015-2016)Report
Oral Communication (AY 2021-2022)Report
Oral Communication (AY 2016-2017)n/a
Information Literacy (AY 2020-2021)n/a
Cultural Diversity (2019-2020)n/a