ʻŌlelo Hawaiʻi: Hawaiian language student & scholar Kamalani Johnson writes about his apprenticeship

ʻO Ka Hoʻolaupaʻi ʻIke: No Mua / Knowledge Augmentation: For The Future.